შავი ჩაი
გრეხილი მსხვილი
ორგანული შავი ჩაი
ორგანული შავი ჩაი
ორგანული შავი ჩაი ბერგამოტით
ორგანული შავი ჩაი ბერგამოტით